LOOK BOOK

Photo:Keita Goto
Styling:Nao Koyabu
Make:YUKA HIRAC
Model:Olga(tokyo rebels)